Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết '9 ta rula ٧ν NGƯỜI BẢNLÍNH FB.COM/NGUOIBL FB COMA M V VÌ SAO TRONG GIỚI THƯỢNG LƯU, NGƯỜI ĐI FERRARI VÀ ĐEO RICHARD MILLE THƯỜNG KHÔNG THỂ BẰNG ĐƯỢC NGƯỜI LÁI BENTLEY VÀ TAY CÓ PATEK PHILIPPEHAY ROLEX?'

Người đời có câu: "Ngửi hương đoán đàn bà, nhìn đồng hồ biết đàn ông". Việc chọn…

Người đời có câu: “Ngửi hương đoán đàn bà, nhìn đồng hồ biết đàn ông”. Việc chọn đúng đồng hồ cũng có thể giúp doanh nhân gây ấn tượng tốt với đối tác trên thương trường.

Đừng nên đi một chiếc xe Ferrari hay đeo một chiếc đồng hồ Richard Mille khi bàn chuyện công việc.

Bởi lẽ, trong các thương vụ…

Khác

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết '9 ta rula ٧ν NGƯỜI BẢNLÍNH FB.COM/NGUOIBL FB COMA M V VÌ SAO TRONG GIỚI THƯỢNG LƯU, NGƯỜI ĐI FERRARI VÀ ĐEO RICHARD MILLE THƯỜNG KHÔNG THỂ BẰNG ĐƯỢC NGƯỜI LÁI BENTLEY VÀ TAY CÓ PATEK PHILIPPEHAY ROLEX?'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *