Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ ÓC LANH LỢI THÌ CẢ ĐỜI KHỔ, KHÔNG KIẾM TIỀN ĐƯỢC! * Ai cũng n…

NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ ÓC LANH LỢI THÌ CẢ ĐỜI KHỔ, KHÔNG KIẾM TIỀN ĐƯỢC!
* Ai cũng nên đọc!
——————————
Gửi: mấy gia nhân ở villa de tony
Người sử dụng lao động thích nhận người lanh lợi hơn là người thông minh hay người hiểu biết.

Và 100% người đạt đỉnh cao của nghề nghiệp như bác sĩ,…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *