Người Bản Lĩnh, profile picture

NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ ÓC LANH LỢI THÌ CẢ ĐỜI KHỔ, KHÔNG KIẾM TIỀN ĐƯỢC! * Ai cũng…

NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ ÓC LANH LỢI THÌ CẢ ĐỜI KHỔ, KHÔNG KIẾM TIỀN ĐƯỢC!
* Ai cũng nên đọc!
——————————
Gửi: mấy gia nhân ở villa de tony
Người sử dụng lao động thích nhận người lanh lợi hơn là người thông minh hay người hiểu biết.

Và 100% người đạt đỉnh cao của nghề nghiệp như bác sĩ, giáo viên, luật sư, kiến trúc sư, thợ kỹ thuật, kỹ sư, kinh tế…đều là người lanh lợi. Chưa thấy bác sĩ nào lù đù mà nói là ông đó giỏi lắm.

Cũng chưa từng thấy giáo viên nào ngáo ngơ, bận áo dài đi từ phòng giám hiệu đến cửa lớp vấp té mấy lần mà gọi là giáo viên giỏi. Cũng chưa thấy ông bà chủ hay giám đốc doanh nghiệp ăn nên làm ra nào mà khờ khạo, bị đối tác lừa phá thai miết. Không có và… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ ÃC LANH LỢI THÌ CẢ ĐỜI KHỔ»”, KHÔNG KIẾM TIỀN ĐƯỢC! (Ai cũng nên đọc)'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *