NGƯỜI THÌ VẤT VẢ, KẺ RA SỨC PHÁ Gần 2.000 chốt, gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ và…

NGƯỜI THÌ VẤT VẢ, KẺ RA SỨC PHÁ ?

Gần 2.000 chốt, gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ và 4.639km đường biên. Hơn 180 ngày bám núi ngủ rừng! 4.360 người xuất nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ nhờ các anh.

Các anh bộ đội Biên phòng đã mệt quá rồi, hãy thương các anh, đừng có trốn, đừng có đi đi về về chui lủi nữa được không ?

Theo: Chiến binh sông CấmNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *