Có thể là hình ảnh về 1 người

NGƯỜI ƯU TÚ, SỚM ĐÃ TỪ BỎ 3 THỨ: SĨ DIỆN, TỨC GIẬN, SỰ CHÂY Ì 1. Buông bỏ sĩ di…

NGƯỜI ƯU TÚ, SỚM ĐÃ TỪ BỎ 3 THỨ: SĨ DIỆN, TỨC GIẬN, SỰ CHÂY Ì

1. Buông bỏ sĩ diện

Lý Gia Thành từng nói:
“Khi bạn bỏ cái sĩ diện của mình xuống để đi kiếm tiền, là khi đó bạn đã trở thành một người hiểu chuyện.
Khi bạn dùng tiền để kiếm lại thể diện, nghĩa là bạn đã thành công.
Khi bạn dùng thể diện…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *