Người Bản Lĩnh, profile picture

Nhiều bạn chê Agribank về mặt dịch vụ thì đúng là chưa tốt, nhưng…

Nhiều bạn chê Agribank về mặt dịch vụ thì đúng là chưa tốt, nhưng về mặt hỗ trợ phát triển đất nước thì nó là công thần, phủ sóng đến từng huyện, xã hẻo lánh nhất ở VN, mà các ngân hàng khác không dám về, vì về đó chỉ có lỗ.

Giúp người nông dân nghèo tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi tốt nhất để khởi nghiệp, làm ăn,… cải thiện đời sống ngày càng tốt hơn.

_________________
Đồ họa: Seasia.co
Shared by: Kathy Mai

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản cho biết 'LARGEST BANK IN EACH COUNTRY IN ASIA PACIFIC 법ANK @seasia.co QNB ICBC GBL HABIB BANK Shinhan Financao NCB MUFG kof India AGRIBANK TAIWAN x OBS BANK BRI Islami Bank NGƯỜI BAN LÍNH FB.COM/NGUOIBL FB. COM THEASIAN BANKER ANZ2 ANZ NGÂN HÀNG LỚN NHẤT Ở MáI QUỐC GIA TRONG BẢNG XẾP HẠNG THE ASIAN BANKER 500 CỦA THE ASIAN BANKER'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *