Nhiều người đi tìm một mối quan hệ, để khỏa lấp sự trống trải của mình Nhiều ng…

Nhiều người đi tìm một mối quan hệ, để khỏa lấp sự trống trải của mình
Nhiều người đi tìm một mối quan hệ, vì muốn chứng tỏ bản thân
Nhiều người đi tìm một mối quan hệ, để lợi dụng đối phương điều gì đó

Nhiều người vội vàng, để rồi than thân trách phận.
Rất ít người có thể đợi được đến “đúng người, đúng thời điểm”.

Thế nên, ở đời này, chịu được sự cô đơn cũng là một loại bản lĩnh.

Bạn có đủ bản lĩnh để cô đơn trong lúc chờ đợi tình yêu đích thực?

____
Tony Làm GiàuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *