Người Bản Lĩnh, profile picture

Nhìn thấu mà không nói, là cách hành xử thông minh vừa giúp giữ thể diện cho n…

Nhìn thấu mà không nói, là cách hành xử thông minh vừa giúp giữ thể diện cho người khác, vừa khiến con người bạn càng trở nên tỏa sáng – ánh sáng từ nhân phẩm cao cả.

Bạn đã bao giờ gặp một người như vậy chưa:

Biết người khác có chuyện buồn, lại lấy nó ra làm chủ đề bàn tán với người khác. Thích dùng nhược điểm của người khác để làm “phong phú” chính mình.

Nếu chúng ta gặp những người như vậy, nhất định phải tránh xa. Làm người, nên học cách im lặng đúng lúc, đối xử với mọi người phải có chừng mực.

1. Nhìn thấu mà không nói, là một loại lương thiện

Tôi đã từng nghe một câu chuyện:

Đứa trẻ nọ cần tiền để đóng phí tham gia hoạt động ngoại khóa, nhưng gia đình không còn tiền. Vì thế, mẹ của cậu… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BANLINH FB.COM/NGUOIBL ĐỈNH CAO ỨNG XỬ CỦA KẺ TRÍ TUỆ: NHÌN THẤU KHԔNG NÓI, BIẾT NGƯỜI KHÔNG BÌNH, HIỂU LÝ KHÔNG TRANH'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *