Người Bản Lĩnh, profile picture

NHỚ: 1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nh…

NHỚ:

1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa. Nếu nhắn tin, người ta chỉ seen không rep thì sao? Thì… thôi!

2. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận thật to. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống trên chính đôi chân mình…

3. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác.

4. Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn… Nếu có ai làm tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi…

5. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để nỗi… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'FB.COM/NGUOIBL NGHE NHIỀU THÊM KHÔN NGOAN, NÓI NHIỀU THÊM HỐI HẬN, IM LẶNG LÀ NGHỆ THUẬT LỚN LAO CỦA CUỘC ĐÀM THOẠI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *