Người Bản Lĩnh, profile picture

Nhớ nhé các men

Nhớ nhé các men ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LÍNH FB.COM NGUOIBL BẢN LĨNH CỦA 1 THẰNG ĐÀN ÔNG KHԔNG PHẢI LÀ XỒN XỒN LÊN KHI THẤY THẰNG KHÁC TÁN TỈNH NGƯỜI YÊU MÌNH MÀ PHẢI IM LẶNG XEM CÁCH CÔ ẤY XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐÓ THẾ NÀO. MỘT LÀ BAN CÓ NGƯỜI YÊU THƯƠNG MÌNH THẬT LÒNG HAI LÀ KHÔNG NÊN TỒN TAI NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ TRONG CUỘC ĐỜI BẠN NỮA.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *