Người Bản Lĩnh, profile picture

Những chuyện mà sau 25 tuổi tôi mới hiểu: Hoặc là nhịn hoặc là rời đi, đây là …

Những chuyện mà sau 25 tuổi tôi mới hiểu: Hoặc là nhịn hoặc là rời đi, đây là nguyên tắc cốt lõi trong công việc…

VỀ CÔNG VIỆC

1. Ở nơi làm việc, không tồn tại cái gọi là “không thể thay thế”, chúng ta chỉ có thể không ngừng nâng cao năng lực làm việc của mình, để bản thân bị đào thải muộn một chút.

Mặc dù chúng ta thường hay nhấn mạnh cái gọi là “không thể bị thay thế”, nhưng trên thực tế, ai cũng đều có khả năng bị người khác thay thế cả. Đi làm lâu rồi, bạn sẽ phát hiện ra, thứ bạn biết, người khác cũng biết, thứ bạn không biết, người khác vẫn biết, đừng quá kiêu ngạo cho rằng mình giỏi giang tới đâu, cũng không cần phải thấy bản thân mình vô dụng.

2. Người khác không có nghĩa vụ phải… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LINH FB.COM/NGUOIBL HOẶC LÀ NHỊN, HOẶC LÀ RỜI ĐI: ĐÂY LÀ NGUYÊN TẮC CỐT LÕI TRONG CÃNG VIỆC'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *