Hình ảnh có thể có: ngoài trời, văn bản cho biết 'ம×! NHỮNG ĐẠI BÀNG MANG QUỐC TỊCH VIỆT NAM LÀ LỰC ĐẨY CHO PHÚ QUỐC BAY LÊN'

NHỮNG ĐẠI BÀNG MANG QUỐC TỊCH VIỆT NAM LÀ LỰC ĐẨY CHO PHÚ QUỐC BAY LÊN Đây là …

NHỮNG ĐẠI BÀNG MANG QUỐC TỊCH VIỆT NAM LÀ LỰC ĐẨY CHO PHÚ QUỐC BAY LÊN ??
Đây là nhận định của PGS.TS. Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng khi nói về đóng góp của những cánh chim đầu đàn của Vingroup, Sun Group, CEO Group…cho sự phát triển của Phú Quốc.
Ông Thiên cho rằng,… Khác

Hình ảnh có thể có: ngoài trời, văn bản cho biết 'ம×! NHỮNG ĐẠI BÀNG MANG QUỐC TỊCH VIỆT NAM LÀ LỰC ĐẨY CHO PHÚ QUỐC BAY LÊN'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *