Người Bản Lĩnh, profile picture

Những đứa trẻ không mang ô, phải cố mà chạy cho nhanh: Không tiền hay quan hệ …

Những đứa trẻ không mang ô, phải cố mà chạy cho nhanh: Không tiền hay quan hệ thì nhất định phải nhuần nhuyễn 8 bài học quý giá sau:

Bài học số 1

Trước đây, có 1 anh hòa thượng và 1 anh bán thịt là 2 người bạn thân. Anh hòa thượng ngày nào cũng phải dậy sớm tụng kinh, còn anh bán thịt ngày nào cũng phải dậy sớm để giết lợn. Để không bị dậy muộn ảnh hưởng đến công việc, họ bèn hứa mỗi sáng thức dậy cùng nhau gọi đối phương dậy.

Nhiều năm sau, hòa thượng và anh bán thịt chết. Anh bán thịt được lên thiên đường, còn hòa thượng thì bị đày xuống địa ngục.

Ý nghĩa: Tại sao? Bởi vì anh bán thịt ngày nào cũng làm việc thiện, gọi hòa thượng dậy tụng kinh. Còn hòa thượng, ngày nào cũng gọi anh bán thịt… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BAN FB.COM/ NGUOIE NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG MANG Ô PHẢI CỐ MÀ CHẠY CHO NHANH': KHÔNG TIỀN HAY QUAN HỆ THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI NHUẦN NHUYỄN 8 BÀI HỌC QUÝ GIÁ SAU'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *