Người Bản Lĩnh, profile picture

NHỮNG NGƯỜI CỰC KỲ THÀNH CÔNG SỬ DỤNG 24H MỖI NGÀY KHÁC NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯ …

NHỮNG NGƯỜI CỰC KỲ THÀNH CÔNG SỬ DỤNG 24H MỖI NGÀY KHÁC NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

1. Họ tập trung vào từng phút, không phải từng giờ.

Những người cực kỳ thành công biết rằng mình có 1,440 phút mỗi ngày và không có gì quý gì hơn thời gian. Tiền mất đi có thể kiếm lại được, nhưng thời gian thì không. Bạn cần phải làm chủ thời gian của mình từng phút một.

2. Họ chỉ tập trung vào một thứ.

Những người cực kỳ thành công biết ưu tiên thứ tự. Họ biết “Công việc quan trọng nhất của mình là gì”, dành cho nó từ 1 đến 2 tiếng mỗi sáng để giải quyết mà không để ai làm gián đoạn.

3. Họ biết về nhà ăn tối đúng giờ.

Những người cực kỳ thành công biết họ ưu tiên cái gì trong đời. Với rất nhiều người,… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi và văn bản cho biết 'NHỮNG NGƯỜI CỰC KỲ THÀNH CÔNG SỬ DỤNG 24 GIỜ MỖI NGÀY KHÁC NGƯỜI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *