Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẮN LINH COM/NGUOIBL SỐNG KHÔN NGOAN 1. NÓI VỚI NGƯỜI HIỂU CHUYỆN 2. LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI TẬN TÂM 3. KẾT THÂN VỚI NGƯỜI NHÂN HẬU'

Những người "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" chưa chắc đã là ngư…

Những người “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” chưa chắc đã là người khôn ngoan. Nhưng người đối xử với ai cũng như ai thì chỉ là kẻ mê muội, cuối cùng sẽ bộc lộ sự ngốc nghếch của bản thân. Bạn nói chuyện với người không hiểu bạn, chỉ càng thêm mệt mỏi. Bạn làm việc với người không…

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẮN LINH COM/NGUOIBL SỐNG KHÔN NGOAN 1. NÓI VỚI NGƯỜI HIỂU CHUYỆN 2. LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI TẬN TÂM 3. KẾT THÂN VỚI NGƯỜI NHÂN HẬU'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *