Người Bản Lĩnh, profile picture

NHỮNG THỨ TRONG THÙNG RÁC CỦA NGƯỜI GIÀU KHÁC GÌ SO VỚI CỦA NGƯỜI NGHÈO: HỌC L…

NHỮNG THỨ TRONG THÙNG RÁC CỦA NGƯỜI GIÀU KHÁC GÌ SO VỚI CỦA NGƯỜI NGHÈO: HỌC LÀM GIÀU TỪ ĐÂY CHỨ ĐÂU!

Rõ ràng người giàu rất chú trọng đầu tư vào bản thân. Đây chính là một cách tiêu dùng cực kỳ thông minh.

(Bài viết dựa theo cuốn sách “Những điều mà rác thải dạy ta” của tác giả người Nhật Bản Hideichi Takizawa)

Người giàu và người nghèo, sự khác biệt không chỉ nằm ở khối tài sản họ sở hữu mà còn nằm ở thói quen sinh hoạt, lối sống, tư duy và suy nghĩ.

Một điều khá thú vị là rác thải mà người giàu bỏ đi cũng không hề giống với những thứ trong thùng rác của người nghèo.

– Thùng rác của người giàu

Sau khi quan sát rất nhiều trường hợp, tôi có thể tóm tắt lại như sau:

– Trong thùng rác của khu… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI GIÀU NGƯỜI NGHÈO SHOP KodiaVN BÀI HỌC LÀM GIÀU ĐẦY THÂM THÚY TỪ PHÉP so SÁNH THÙNG RÁC CỦA NGƯỜI GIÀU VÀ NGƯỜI NGHÈO'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *