Nhưng trớ trêu là: nghĩ càng lâu quyết định càng ngu ____ Tony Làm Giàu

[ad_1]

Nhưng trớ trêu là: nghĩ càng lâu quyết định càng ngu

____
Tony Làm Giàu
[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *