NỖ LỰC VÀ HỐI HẬN, CÁI NÀO ĐAU ĐỚN HƠN? NỖ LỰC… CÓ ÍCH GÌ? 1. Để bớt đi nhữn…

NỖ LỰC VÀ HỐI HẬN, CÁI NÀO ĐAU ĐỚN HƠN?
NỖ LỰC… CÓ ÍCH GÌ?

1. Để bớt đi những lần nhờ vả, quỵ luỵ người khác.
2. Nỗ lực rồi, thành công rồi thì chẳng cần phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống nữa.
3. Nỗ lực một chút, có tiền tài rồi… có thể ăn món mình thích, mua đồ mình cần mà không cần phải xem giá.
4. Nỗ lực rồi, có chẳng may thất bại thì cũng chẳng phải hối tiếc điều gì nữa.
5. Nỗ lực rồi, có tiền tài, địa vị rồi… muốn yêu ai cũng cảm thấy tự tin hơn.
6. Nỗ lực rồi, thành công rồi… cũng có cái để cha mẹ mát mặt với đời chứ.
7. Đơn giản, không nỗ lực thì… chỉ có nước đi ăn mày hoặc sống một đời tầm thường. Thế thôi!


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *