Người Bản Lĩnh, profile picture

NỖI KHỔ CỦA NHIỀU NGƯỜI TRẺ NGÀY NAY: KHÔNG DÁM YÊU, KHÔNG DÁM BỆNH, KHÔNG DÁM…

NỖI KHỔ CỦA NHIỀU NGƯỜI TRẺ NGÀY NAY: KHÔNG DÁM YÊU, KHÔNG DÁM BỆNH, KHÔNG DÁM NGHỈ VIỆC

1/ Bởi vì chưa có sự nghiệp ổn định nên không dám yêu, bởi vì tài khoản tiết kiệm không đủ nhiều nên chẳng dám bệnh, bởi vì kinh nghiệm bằng không nên tuyệt đối thà chịu tủi thân cũng không từ chức.

2/ Bởi vì sau lưng không có ai dựa vào. Bởi vì nhận thức rõ bản thân đã trưởng thành, bởi vì thấu hiểu cha mẹ đã lớn tuổi, còn đang đứng sau lưng chúng ta, nên chúng ta không dám ngã xuống, không dám bệnh, cũng không bao giờ dám nói sự thật cho họ nghe khi họ gọi điện đến.

3/ Tôi không biết rằng nghèo đói có thể làm hạn chế suy nghĩ của bạn hay không? Bởi lẽ mỗi người đều có ý thức và nghị lực riêng. Nhưng… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đường và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LINH FB.COM NGUOIBL NỖI KHỔ CỦA NHIỀU NGƯỜI TRẺ: KHÔNG DÁM YÊU, KHÔNG DÁM BỆNH, KHÔNG DÁM NGHỈ VIỆC'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *