Có thể là hình ảnh về 3 người, râu, mọi người đang đứng và văn bản

NƠI LÀM VIỆC CHỈ NHÌN NĂNG LỰC KHÔNG NHÌN NGOẠI HÌNH? TỈNH LẠI ĐI, NGOẠI HÌNH CŨ…

NƠI LÀM VIỆC CHỈ NHÌN NĂNG LỰC KHÔNG NHÌN NGOẠI HÌNH? TỈNH LẠI ĐI, NGOẠI HÌNH CŨNG LÀ MỘT LOẠI THỰC LỰC!

Đã từng có ai nói với bạn rằng, quản lý hình tượng ở nơi làm việc cũng là một loại năng lực cạnh tranh ở nơi làm việc chưa?

Có một công thức mà bạn không thể không biết: Beauty (ngoại hình) +…

Khác

Có thể là hình ảnh về 3 người, râu, mọi người đang đứng và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *