Ở Đức, theo quy định của Pháp luật, khi giao thông hoàn toàn bị tắc nghẽn, tài x…

Ở Đức, theo quy định của Pháp luật, khi giao thông hoàn toàn bị tắc nghẽn, tài xế bắt buộc phải đỗ sát vào 2 bên đường để giành 1 làn cho xe được ưu tiền trong trường hợp khẩn cấp.
Theo bạn nước mình có nên ra luật này không? ?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *