PGS, TS Trần Đình Thiên: 'VinFuture là lời khẳng định của khí p…

?PGS, TS Trần Đình Thiên: 'VinFuture là lời khẳng định của khí phách Việt với toàn cầu'

Ngay tại thời điểm công bố bộ tiêu chí và mở đề cử VinFuture ngay đầu tháng 2/2021 vừa qua, hơn 200 nhà khoa học danh tiếng tại hơn 20 quốc gia từ 6 châu lục đã dành sự quan tâm đến khả năng đề cử cho Giải thưởng. Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, sự hưởng ứng của thế giới đã khẳng định ý nghĩa nhân văn vượt lên trên giá trị giải thưởng của VinFuture.

Dù mới ra mắt nhưng Giải thưởng VinFuture đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của giới trí thức và cộng đồng khoa học quốc tế. Vì thế, ngay khi VinFuture công bố tiêu chí giải thưởng đã có hơn 200 nhà khoa học danh tiếng từ 6 châu lục hưởng ứng và thể hiện thiện chí đề cử cho giải thưởng. Đó là thành công ấn tượng, bởi đây là lần đầu tiên, một giải thưởng quốc tế về khoa học công nghệ từ Việt Nam, do người Việt sáng lập có được tầm vóc và sự quan tâm như vậy từ thế giới.

VinFuture là một giải thưởng do người Việt sáng lập với nhiều thông điệp nhân văn và ý nghĩa hướng đến việc mang đến những giải pháp thiết thực hơn cho cuộc sống của con người khi loài người đang ngày phải đối mặt với nhiều thiên tai, dịch bênh và biến đổi khí hậu.Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *