Người Bản Lĩnh, profile picture

Phải có ý chí

Phải có ý chí ✊

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Fb.co. "NGƯỜI CÓ Ý CHÍ THÌ CHẲNG CÓ VIỆC GÌ LÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC. NẾU MANG SUY NGHĨ TÍCH CỰC THÌ DÙ TRỜI CÓ SẬP XUỐNG CŨNG CÓ LỖ CHUI RA, VÀ VIỆC GÌ CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC"'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *