Người Bản Lĩnh, profile picture

Phải vậy không?

Phải vậy không? ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KIẾNTHỨCMOINGÂY CMOINGÀY FB COM KTMNGAY "NGÂN HÀNG LÀ NƠI CHO BẠN MƯỢN MỘT CÁI ԕ KHI THỜI TIẾT ĐẸP VÀ ĐÒI LẠI KHI TRỜI BẮT ĐẦU MƯA." -Mark Twain-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *