PHONG BA BÃO TÁP, SAO BẰNG NGỮ PHÁP VIỆT NAM Một thanh niên Mỹ học tiếng Việt …


PHONG BA BÃO TÁP, SAO BẰNG NGỮ PHÁP VIỆT NAM ?

Một thanh niên Mỹ học tiếng Việt đã được 2 tháng!
Sáng nay ổng nói tao không thèm học nữa, bởi có một từ CH.ẾT thôi mà muốn điên cái đầu…
(Đi đ.ứt) là ch.ết
(T.ự s.át) cũng ch.ết
(Tự t.ử) cũng ch.ết
(T.ự v.ẫn) cũng ch.ết
(Từ trần) cũng ch.ết
(Qua Đời) cũng ch.ết
(Mất) cũng ch.ết
(Rồi đời) cũng ch.ết
(T.iêu đời) cũng ch.ết
(Đi đứt) cũng ch.ết
(Đ.ứt bóng) cũng ch.ết
(Hi s.inh) cũng ch.ết
(Đã Kh.uất) cũng ch.ết
(Nhắm Mắt) cũng ch.ết
(Xuôi tay) cũng ch.ết
(Đứng tròng) cũng ch.ết
(Khuất Núi) cũng ch.ết
(Khuất bóng) cũng ch.ết
(Tắt thở) cũng ch.ết
(Đi rồi) cũng ch.ết
(T.oi rồi) cũng ch.ết
(Xuôi tay) cũng ch.ết
(Ng.ủm củ tỏi) cũng ch.ết
(L.ìa đời) cũng ch.ếtchết
(Chầu trời) cũng chết
(Thăng thiên) cũng chết
(Theo Ông Bà) cũng ch.ết
(Về tổ tiên) cũng ch.ết
(Gặp Diêm Vương) cũng chết
(Băng hà) cũng ch.ết
(Vĩnh biệt) cũng ch.ết
(Lìa trần) cũng ch.ết
(Chán sống) cũng ch.ết
(Buông tay) cũng chết
(Lìa đời) cũng ch.ết
(Đã mất) cũng ch.ết
(Ra đi) cũng ch.ết
(Về cõi tây phương) cũng ch.ết
(Hóa kiếp lai sinh) cũng chết
(Ra đi ngàn thu) cũng ch.ết
(Trở về cát bụi) cũng ch.ết
(Từ giã cõi đời) cũng ch.ết
(Đi lên niết bàn) cũng ch.ết
(Chia tay cõi trần) cũng ch.ết
(Nghẻo – Queo) cũng ch.ết
(Ngắm gà khỏa thân) cũng ch.ết
(Ăn chuối cả nải) cũng ch.ết
(Xong kiếp phàm trần) cũng ch.ết
(Xong một kiếp người) cũng ch.ết
(Xong một đời, ngủm củ tỏi) cũng ch.ết…
? ? ?
________________
Sưu tầm


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *