Người Bản Lĩnh, profile picture

Phũ nhưng thật

Phũ nhưng thật

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GOL NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL FB.CO Thực ra, tuổi hoàng kim của đàn ông rất ngắn, chỉ từ tuổi. Ở tuổi này, được một cô gái thích rất dễ, chỉ cần có ngoại hình, hoặc chơi bóng rổ, hoặc biết đánh đàn, hoặc... chẳng cần gì cả. Nhưng 25 tuổi tuổitrởlên, trởlên, nếu đàn ông không có TIỀN đồ, sẽ chẳng có theo!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *