Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

PHÚC DO ĐỨC MÀ ĐẾN: TÍCH TIỀN KHÔNG TÍCH ĐỨC ẮT GẶP HOẠ “Thời thế đổi thay, vật…

PHÚC DO ĐỨC MÀ ĐẾN: TÍCH TIỀN KHÔNG TÍCH ĐỨC ẮT GẶP HOẠ

“Thời thế đổi thay, vật đổi sao dời”, rất nhiều người há miệng vô thần, ngậm miệng duy vật, hết thảy đều chỉ nghĩ đến tiền. Vì phát tài mà hãm hại lừa gạt, không có điều ác nào không làm, đạo đức ngược lại bị coi là “ngu ngốc khờ khạo”. Nhưng…

Khác

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *