Người Bản Lĩnh, profile picture

Quan trọng xung quanh bạn là ai!

Quan trọng xung quanh bạn là ai!

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'KIENT UC MÔI NGAY FB.COM TMNGAY ĐI CÙNG RUỒI THÌ TÌM ĐƯỢC NHÀ VỆ SINH. ĐI CÙNG ONG TÌM ĐƯỢC HOA THƠM. ĐI CÙNG NGƯỜI GIÀU HỌC ĐƯỢC CÁCH KIẾM TIỀN. ĐI CÃNG ĂN MÀY THÌ HỌC ĐƯỢC CÁCH XIN CƠM. VẬY NÊN BẠN LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ BẠN Ở CẠNH AI!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *