Shark Hưng: "Chúng ta nên tận dụng thời gian bằng cách giảm bớt những trò vô bổ …


Shark Hưng: “Chúng ta nên tận dụng thời gian bằng cách giảm bớt những trò vô bổ như game, thậm chí cả thời gian ngủ!”

Bạn nghĩ sao?

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *