SỐNG Ở ĐỜI! 1. 3 bát không bưng – Bát "người thân bạn bè", không bưn…

SỐNG Ở ĐỜI!

1. 3 bát không bưng
– Bát "người thân bạn bè", không bưng
– Bát "đầu tư ít, thời gian ngắn, lợi ích cao", không bưng
– Bát "rủi ro mạo hiểm", không bưng

2. 3 loại tiền không kiếm
– Tiền có được thông qua lợi dụng chức vụ, không kiếm
– Tiền kiếm được khi bất chấp "tam tình" (tình thân, tình bạn, tình cảm gia đình), không kiếm
– Tiền kiếm được khi làm hại người khác, không kiếm

3. 3 khoản không nợ
– Nợ con cái, không được nợ
– Nợ cha mẹ, không được nợ
– Nợ ân nhân, không được nợ

(sưu tầm)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *