Người Bản Lĩnh, profile picture

Steve Jobs – cha đẻ của Apple, khi đang trên giường bệnh đã từng chia sẻ: Khi…

Steve Jobs – cha đẻ của Apple, khi đang trên giường bệnh đã từng chia sẻ:

Khi chúng ta già đi, cũng là lúc chúng ta trở nên khôn ngoan hơn với cuộc đời, từ đó mà dễ dàng nhận ra:

Một chiếc đồng hồ mệnh giá 300 USD hay 30 USD thì suy cho cùng, kim giờ kim phút cũng chỉ cùng một thời gian.

Một chiếc túi xách mệnh giá 300 USD hay 30 USD thì suy cho cùng, số tiền bên trong đều có cùng giá trị như nhau.

Một chiếc xe ô tô mệnh giá 150.000 USD hay 30.000 USD thì suy cho cùng, con đường, khoảng cách và địa điểm cuối cùng chúng ta đi đều giống nhau.

Một chai rượu vang mệnh giá 300 USD hay 10 USD thì suy cho cùng, say rượu vẫn chỉ là đau đầu và nôn mửa.

Một ngôi nhà rộng 300 hay 300 mét vuông thì suy… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL "MỘT CHAI RƯỢU VANG MỆNH GIÁ 300 USD HAY 10 USD THÌ SUY CHO CÙNG, SAY RƯỢU VẪN CHỈ ĐAU ĐẦU VÀ NÔN MỬA." Steve Jobs-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *