Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Chocolate Shopping Bia Tivi Suy ngẫm Lo lắng Cằn nhằn La hét Thề thao Mong quả Trẻ con Không sử dụng Sex Chocolate Việc nhà NGƯỜI BẢN LINH Sex FB.COM NGU DIBL ĐÀN ÔNG TƯ DUY LOGIC, PHỤ NỮ THÌ THÍCH CẢM XÚC ĐÀN ԔNG LÀM 1 VIỆC, PHỤ NỮ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIỆC ĐÀN ԔNG KHỎE MẠNH, NHƯNG PHỤ NỮ THÌ CHỊU ĐAU TỐT HƠN.'

SỰ KHÁC NHAU VỀ SUY NGHĨ GIỮA & VỀ SỨC CHỊU ĐỰNG Phụ nữ có khả năng chịu…

SỰ KHÁC NHAU VỀ SUY NGHĨ GIỮA ?‍? & ?
?VỀ SỨC CHỊU ĐỰNG
Phụ nữ có khả năng chịu đau (về mặt thể xác) và sức chịu đựng cao hơn đàn ông, cơ thể của họ cũng nhanh lành vết thương hơn đàn ông, do đó sức bền của phụ nữ cũng cao hơn.
Thực tế là giữa 2 người cùng đi làm như nhau, buổi chiều về thì đàn ông… Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Chocolate Shopping Bia Tivi Suy ngẫm Lo lắng Cằn nhằn La hét Thề thao Mong quả Trẻ con Không sử dụng Sex Chocolate Việc nhà NGƯỜI BẢN LINH Sex FB.COM NGU DIBL ĐÀN ÔNG TƯ DUY LOGIC, PHỤ NỮ THÌ THÍCH CẢM XÚC ĐÀN ԔNG LÀM 1 VIỆC, PHỤ NỮ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIỆC ĐÀN ԔNG KHỎE MẠNH, NHƯNG PHỤ NỮ THÌ CHỊU ĐAU TỐT HƠN.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *