Người Bản Lĩnh, profile picture

SỰ NUÔNG CHIỀU CỦA CHA MẸ ĐANG TẠO RA NHỮNG ĐỨA CON VÔ ƠN! ——————…

SỰ NUÔNG CHIỀU CỦA CHA MẸ ĐANG TẠO RA NHỮNG ĐỨA CON VÔ ƠN!
————————–
Trước khi mong con thành danh thì hãy giáo dục con thành “Người” trước đã – thành, “Người tử tế”, tử tế với cha mẹ, và tất cả mọi người. Một người tử tế chắc chắn không phải là người vô ơn”.

Hôm trước khi nói về hành trình bỏ quê ra đi, khổ cực mấy cũng lo cho con cái đủ đầy, có bạn nói điều đó chưa chắc tốt cho con bởi bạn biết có gia đình kia lo cho con cái không thiếu thứ gì, bây giờ các ông bà đó chiếm hết nhà cửa còn muốn đuổi cha già ra khỏi căn nhà cuối cùng.

Tôi nghĩ nhiều khi là nhân quả vay trả trong đời, hay chính sự giáo dục sai lầm của cha mẹ mà ra.

Chúng ta đôi khi vì thương con mà nuông chiều… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *