Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính …

Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận.???

Thành công chính là đạt được thành quả như mong đợi, là chinh phục được mục tiêu đề ra. Mỗi người sẽ có một định nghĩa và mức độ đánh giá khác nhau về thành công. Có thể với người này thành công là tạo ra giá trị cho anh em cộng đồng thông qua việc đọc sách, kinh nghiệm tích lũy để chia sẻ kiến thức, hay với người không có thói quen đọc sách thì việc đọc 52 cuốn sách một năm đã là một thành công lớn với bản thân họ.

 

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *