Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

Tại đây có hạnh phúc với giá 0 đồng – Đàn ông nhận không? Chắc chắn đâu đó và…

Tại đây có hạnh phúc với giá 0 đồng – Đàn ông nhận không?

Chắc chắn đâu đó vài lần hoặc nhiều lần, đàn ông chúng ta thường nghĩ chỉ có người giàu mới hạnh phúc. Từ khi nào hạnh phúc lại xa xỉ như vậy? Giàu nhưng không khỏe thì có hạnh phúc không?

Chúng ta lại hay đi tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi và luôn trách rằng mình là người chưa chạm vào hạnh phúc. Từ khi nào hạnh phúc lại xa lạ như vậy?

Hạnh phúc là thứ đơn giản, luôn hiện hữu và quan trọng là nó hoàn toàn miễn phí bởi vì hạnh phúc luôn bắt nguồn từ sức khỏe của chính bản thân người đàn ông ấy. Đàn ông khỏe thì mới có được cũng như giữ hạnh phúc lâu hơn cho bản thân và cả những người quan trọng với họ.

Tại đây có hạnh phúc với giá 0 đồng – Đàn ông nhận không?

Chắc chắn đâu đó vài lần hoặc nhiều lần, đàn ông chúng ta thường nghĩ chỉ có người giàu mới hạnh phúc. Từ khi nào hạnh phúc lại xa xỉ như vậy? Giàu nhưng không khỏe thì có hạnh phúc không?

Chúng ta lại hay đi tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi và luôn trách rằng mình là người chưa chạm vào hạnh phúc. Từ khi nào hạnh phúc lại xa lạ như vậy?

Hạnh phúc là thứ đơn giản, luôn hiện hữu và quan trọng là nó hoàn toàn miễn phí bởi vì hạnh phúc luôn bắt nguồn từ sức khỏe của chính bản thân người đàn ông ấy. Đàn ông khỏe thì mới có được cũng như giữ hạnh phúc lâu hơn cho bản thân và cả những người quan trọng với họ.

Và cũng tại đây – Trung tâm sức… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *