TÀI SẢN QUÝ NHẤT CỦA BỐ: CÓ 1 CHIẾC XE ĐẠP, 1 CHIẾC ĐIỆN THOẠI …


TÀI SẢN QUÝ NHẤT CỦA BỐ: CÓ 1 CHIẾC XE ĐẠP, 1 CHIẾC ĐIỆN THOẠI VÀ BỐ CÓ CON.

Sáng mưa, bố đạp chiếc xe cũ mèm đến ngôi trường mà con mới đăng ký dự thi. Trời âm u trước bão nên cả sân trường chẳng có ai.

Bố lặng lẽ dò từng dòng,…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *