TẠI SAO CẦN PHẢI HỌC CÁCH KIỀM CHẾ CẢM XÚC BẢN THÂN? 1. Bố tôi vừa mua một cái …

[ad_1]

💣TẠI SAO CẦN PHẢI HỌC CÁCH KIỀM CHẾ CẢM XÚC BẢN THÂN?
1. Bố tôi vừa mua một cái smartphone, hỏi tôi cách mở wifi, tôi nói mà ông mãi không hiểu, tôi nhắc lại ông vẫn nói là ông không biết. Lúc ấy tôi ức chế, gào lên: “Thôi, bố đừng hỏi nữa, con không biết đâu!” Không biết khi ấy bố tôi đau lòng như… Khác


[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *