Người Bản Lĩnh, profile picture

Tại sao có nhiều người làm càng nhiều càng chẳng được nhiêu, trong khi có nhiề…

Tại sao có nhiều người làm càng nhiều càng chẳng được nhiêu, trong khi có nhiều người làm ít mà hưởng nhiều?

Bởi vì những người ở vế sau không chịu gánh nặng về tiền, hay nói đúng hơn, họ nắm “thu nhập chìm” trong tay.

“Thu nhập chìm” nghĩa là những khoản đầu tư sinh lời mà bạn không thấy được, nhưng nó vẫn gia tăng từng ngày.

Những người như vậy, khi xin nghỉ việc ở nhà sinh con, tiền tự tăng!

Khi đi du lịch với người thân yêu, tài khoản tự tăng!

Khi gửi con đến trường Quốc tế học, không phải lo, ngân sách cá nhân cũng đang tăng…

Số tiền họ chấp nhận bỏ ra đầu tư, số tiền mà bạn nhìn nhận là đã “mất đi”, sẽ giúp họ kiếm lại gấp mấy lần, mấy chục lần… vào ngày mai. Đó là cách sống nhẹ… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIẾN THỨC MáI NGÀY FB.COM/KTMNGAY FB.COM/ KỲ LUẬT CAO NHẤT CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH: BAN NGÀY KIẾM THÊM NHIỀU TIỀN, BAN ĐÊM ĐỌC THÊM NHIỀU SÁCH'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *