Người Bản Lĩnh, profile picture

TẠI SAO NGƯỜI CÀNG KHÔNG CÓ BẢN LĨNH THÌ LÒNG TỰ TÔN LẠI CÀNG CAO? 1. Bạn là …

TẠI SAO NGƯỜI CÀNG KHÔNG CÓ BẢN LĨNH THÌ LÒNG TỰ TÔN LẠI CÀNG CAO?

1. Bạn là tự tôn hay là tự ti?
Gần đây phát hiện trong thông báo tuyển dụng của công ty, càng là sinh viên non nớt mới ra đời, lòng tự tôn càng mạnh mẽ. Tuy trên biểu hiện họ trông kính cẩn lễ phép rất nghe lời bạn, nhưng thực tế làm việc lại không như vậy.

Một công ty nọ, thường vào lúc nhân viên mới vào nghề không hiểu nghiệp vụ, sẽ sắp xếp cho một mình họ tiến hành nghiệp vụ phổ biến báo quảng cáo bên đường. Công việc này có vẻ như bình thường lại đơn giản, nhưng đủ để nhìn ra thái độ nghề nghiệp của một người.

Bạn hiểu hay không hiểu cái gọi là “buông bỏ lòng tự tôn”?

Một người có thể buông bỏ lòng tự tôn để làm việc thì… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'KIẾN THỨC MÃI NGAY FB B.COM ITMNGA TẠI SAO NGƯỜI CÀNG KHÔNG CÓ BẢN LĨNH THÌ LÒNG TỰ TÔN LẠI CÀNG CAO?'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *