Tấm bia mộ như mô phỏng ước mơ, khao khát cuộc đời của cậu bé và gia đình cậu. …

Tấm bia mộ như mô phỏng ước mơ, khao khát cuộc đời của cậu bé và gia đình cậu.
Tình yêu thương con của người cha đã tạo ra một kiệt tác nghệ thuật rất thiêng liêng và ý nghĩaNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *