Tâm lý học còn cho rằng, tình bạn không phải là những người bạn dành nhiều thời …

Tâm lý học còn cho rằng, tình bạn không phải là những người bạn dành nhiều thời gian cho nhau nhất, mà là những người bạn đã có khoảng thời gian tốt nhất với nhau.

Nói chung là, nếu ta có 1 người bạn thân, điều đó thật tuyệt vời. Còn nếu tìm được 1 người bạn tri kỉ… Đó là điều kì diệu của cả 1 đời người…

Bạn đã tìm được 1 người như vậy?
_____
KODIA Shop – Khơi Nguồn Cảm HứngNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *