Người Bản Lĩnh, profile picture

Tâm phải biết buông bỏ thì đời mới hạnh phúc, cuộc sống mới an nhiên Muốn trở…

Tâm phải biết buông bỏ thì đời mới hạnh phúc, cuộc sống mới an nhiên

Muốn trở nên mạnh mẽ, cần phải học cách buông. Bởi vì khi bạn quyết định buông, khoảnh khắc ấy, bạn chính là đã bước lên con đường hạnh phúc… Buông, chính là tự do, chính là từ này trở đi không còn vướng mắc. Trong lòng không còn nặng nề, tâm thân đạt được trạng thái yên tĩnh tự tại.

Vậy, rốt cuộc cần phải buông bỏ những thứ gì?

1. BUÔNG BỎ THỂ DIỆN

Đôi khi ta cúi đầu, là để nhìn cho rõ con đường mình bước đi. Rất nhiều người nhận thấy, bản thân mình có quá nhiều thứ, đều là những thứ không thuần khiết, không như ý, tuy nhiên lại không buông bỏ xuống được. Thể diện khiến họ không buông được, cuối cùng chết vì thể diện.

Đôi… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯOT BAR FB.COM/NGUOIBL KHÔNG PHẢI KHỔ»” ĐAU KHIẾN CHÚNG TA SUY NGHĨ NHIỀU, MÀ CHÍNH SUY NGHĨ NHIỀU MỚI LÀM TA ĐAU KHỔ»”. HỌC CÁCH BUÔNG BỎ ĐỂ HẠNH PHÚC.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *