Người Bản Lĩnh, profile picture

THẤM TỪNG CHỮ!: HAI CUỘC ĐỜI KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI ĐỌC SÁCH VÀ KHÔNG ĐỌC SÁCH 0…

THẤM TỪNG CHỮ!: HAI CUỘC ĐỜI KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI ĐỌC SÁCH VÀ KHÔNG ĐỌC SÁCH

01

Mỗi ngày dậy sớm đọc sách, thói quen này, tôi đã duy trì được 5 năm. Thay vì nói tôi thích đọc sách, chi bằng nói tôi không thể xa rời được sách. Những thứ mà tôi đọc được, theo thời gian, sớm đã được “chuyển hóa” thành những thứ của tôi. Mỗi khi gặp phải những khó khăn hay vướng mắc trong cuộc sống, chúng đều cho tôi thêm nhiều lựa chọn và dũng khí hơn.

Trên thế gian này, có lẽ không có thứ gì giống như sách, có thể đem lại cho tôi sự trợ giúp phong phú và thiết thực nhiều tới như vậy. Chúng giống như những người thầy dày dặn kinh nghiệm, đem lại cho tôi phương hướng rõ ràng, chúng đồng thời cũng giống như những… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIẾN THỨC MáINGÂY FB. COM FB.COM/KTMNGAY KTMNGAY HAI CUỘC ĐỜI KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI ĐỌC SÁCH VÀ KHÔNG ĐỌC SÁCH (Thấm từng chữ)'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *