Người Bản Lĩnh, profile picture

Thật ra chẳng có ai làm màu cả

Thật ra chẳng có ai làm màu cả

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Fb.com/ diaviy KHI LƯƠNG THÁNG CỦA BẠN TRÊN 30 TRIỆU, BẠN SẼ THẤY NHỮNG NGƯỜI CẦM TRÊN TAY IPHONE 12 PRO MAX KHÔNG HỀ LÀM MÀU. KHI LƯƠNG THÁNG CỦA BẠN ĐẾN 200 TRIỆU, BẠN SẼ THẤY CHỊ EM VÁC ĐỒ HIỆU TUNG TĂNG XUỐNG PHỐ KHԔNG HỀ LÀM MÀU. ĐẾN KHI CÓ THỂ KIẾM TỈ MỘT NĂM, BẠN SẼ THẤY HỘI ĐI Ô TÔ HÃNG GIÓ CHẲNG CÓ AI LÀM MÀU. THẬT RA KHÔNG CÓ AI LÀM MÀU CẢ, CHỈ VÌ BẠN CHƯA ĐỦ TRÌNH MÀ THÔI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *