Người Bản Lĩnh, profile picture

Thấy căn nhà bị cháy, gia đình này biết không thể cứu được gì nên đã vui vẻ ch…

Thấy căn nhà bị cháy, gia đình này biết không thể cứu được gì nên đã vui vẻ chụp một tấm hình làm kỉ niệm.
Bài học gì đây mọi người? ?
____________________________
Nguồn: akwardfamilyphotos

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, ngọn lửa và ngoài trời

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *