Thế gian hơn phân nửa người là đơn độc, ai nguyện lắng nghe, có được bao nhiêu n…

Thế gian hơn phân nửa người là đơn độc, ai nguyện lắng nghe, có được bao nhiêu người có thói quen trầm mặc?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *