Người Bản Lĩnh, profile picture

THẾ GIỚI NÀY CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI THÔNG MINH NHƯNG LẠI CÓ QUÁ ÍT NGƯỜI CÓ THỂ KI…

THẾ GIỚI NÀY CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI THÔNG MINH NHƯNG LẠI CÓ QUÁ ÍT NGƯỜI CÓ THỂ KIÊN TRÌ ĐẾN CUỐI CÙNG

Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.

Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích, bởi thời gian đó rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất.

Làm người làm việc cũng tương tự như vậy.
Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy.

Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?

Hai cây tre giống nhau,… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜ BẢN LĨNH FB FB.COM/NGUOIBL COM NGUOIBL KHI NHÌN THẤY VINH QUANG CỦA NGƯỜI KHÁC, BẠN KHԔNG CẦN PHẢI GHEN TỨC, BỞI VÌ HỌ ĐÃ TRẢ GIÁ NHIỀU HƠN BẠN.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *