Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

THẾ NÀO LÀ MỘT TÌNH YÊU TRƯỞNG THÀNH? “Không cần phải nhắn tin, gọi điện cho nh…

THẾ NÀO LÀ MỘT TÌNH YÊU TRƯỞNG THÀNH?

“Không cần phải nhắn tin, gọi điện cho nhau dồn dập, sáng tối.
Cũng chẳng cần khoe khoang với thiên hạ. Cũng đâu nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày.

Không cần phải khai báo đang ở đâu, làm gì, với ai. Nhưng cũng chẳng thường xuyên giận dỗi.

Tình yêu trưởng thành,…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *