Người Bản Lĩnh, profile picture

Thế nào là nhiều lựa chọn hơn? Là khi người thân cần giúp đỡ, bạn có thể dang …

Thế nào là nhiều lựa chọn hơn? Là khi người thân cần giúp đỡ, bạn có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, cho họ thoải mái lựa chọn điều họ cần, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng. Là khi bản thân yêu thích điều gì đó, thì có thể thoái mái đạt được, thoải mái đầu tư cho cuộc sống của mình, chứ không phải lặng lẽ bỏ qua vì mình chưa đủ khả năng để có được điều đó.

Là khi yêu một ai đó, khi xác định tiến bước xa hơn với họ, có thể đảm bảo rằng mình sẽ mang cho họ cuộc sống êm ấm, chứ không phải tính toán tới lui. Thời nay một túp lều tranh hai trái tim vàng khó mà sống lắm. Và cũng khi có con rồi, có thể thoải mái mà chọn lựa những điều tốt nhất cho con.

Chúng… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'FB.COM/NGUOIBL NỖ LỰC KIẾM TIỀN, CŨNG LÀ ĐỂ MỘT NGÀY, BẠN BÈ, GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN GẶP KHÓ KHĂN, TÃI CÓ THỂ TỰ TIN VÀ NÓI VỚI HỌ ĐÃ CÓ TÃI Ở ĐÂY RỒI, ĐỪNG SỢ!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *