Thời cổ đại khi con trai đến nhà xin kết thông gia, nếu đối tượng đẹp trai, cô g…

Thời cổ đại khi con trai đến nhà xin kết thông gia, nếu đối tượng đẹp trai, cô gái bằng lòng, sẽ ngại ngùng xấu hổ nói: "Chuyện đại sự cả đời do phụ mẫu quyết"

Nếu đối phương xấu trai, không bằng lòng, cô gái sẽ nói: "Tiểu nữ còn muốn hiếu kính với phụ mẫu thêm mấy năm nữa, chuyện đại sự xin gác lại sau"

Thời cổ đại, khi anh hùng cứu mỹ nhân, nếu anh hùng đẹp trai, mỹ nhân sẽ ngại ngùng nói: "Ơn anh hùng cứu mạng, tiểu nữ đây không biết lấy gì báo đáp, duy chỉ có tấm thân này."

Nếu như cô gái kia trông cũng thuận mắt, anh hùng sẽ nói: "Lời cô nương nói là thật chứ?" và hai người kết làm phu phụ.

Nhưng nếu cô gái kia trông rất khó coi, anh hùng sẽ nói: "Cô nương, chuyện này ngàn vạn lần không được."

Còn nếu như anh hùng xấu trai cô gái sẽ đáp: "Ơn anh hùng cứu mạng, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, nguyện kiếp sau làm trâu, làm ngựa báo đại ơn này."

???Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *